دفاعیه باشگاه از فابیو پاراتیچی

خبرنگار: سجاد عبداللهی

باشگاه فوتبال یوونتوس اعلام می کند که امروز فابیو پاراتیچی از اطلاعات ضمانت و حق دفاع مطلع شده است.

جرم ادعا شده توسط دفتر دادستان عمومی در دادگاه پروجا منحصرا ماده ی ۳۷۱ دستور قضایی است.

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – باشگاه قویا بر صحیح بودن کار پاراتیچی تأکید می کند و مطمئن است که بررسی های در حال انجام به روشن شدن شرایط او در مدت زمانی منطقی کمک خواهند کرد.