باشگاه فوتبال یوونتوس اعلام می کند که در طول تست های انجام شده بر طبق پروتکل اجرایی، یک تست مثبت کرونا در یکی از اعضای (غیر از بازیکنان) تیم که اکنون در قرنطینه قرار دارد مشاهده شد.

به گزارش باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران باشگاه برای تعیین اجرای مؤثر پروتکل های اجرایی برای امکان پذیر کردن برگزاری تمرینات و فعالیت های مسابقه ای تیم با مقامات بهداشتی مربوطه در تماس است.