اکنون میتوانید برای فصل جدید سری آ نسبت به تهیه کارت عضویت باشگاه طرفداران اقدام کنید. با داشتن این کارت ارتباط بسیاری با فعالیت های باشگاه یوونتوس در کشور ایران خواهید داشت.

به گزارش وب‌سایت باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – دوره ی جدید صدور کارت هواداری باشگاه یوونتوس شروع شده است. طبق سنت همیشگی، هدایایی به همراه کارت الکترونیکی عضویت کانون طرفداری برای دارندگان ارسال می شود.

طرفدارانی که کارت عضویت خود را تمدید کنند یک جا کارتی ضد کلاهبرداری RFID با طرح یوونتوس دریافت خواهند کرد.

برای طرفدارانی که به تازگی درخواست عضویت و دریافت کارت را ارائه دهند دستبند یوونتوس ارسال خواهد شد.

دریافت کارت هواداری باشگاه یوونتوس با عضویت در وبسایت باشگاه رسمی طرفداری امکان پذیر است.