از شنبه ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۰ میتوانید برای فصل جدید سری آ نسبت به تهیه کارت عضویت باشگاه طرفداران اقدام کنید. با داشتن این کارت ارتباط بسیاری با فعالیت های باشگاه یوونتوس در سطح جهان خواهید داشت.

به گزارش وب‌سایت باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – دوره ی جدید صدور کارت عضویت کانون طرفداری یوونتوس بزودی شروع خواهد شد. طبق سنت همیشگی، هدایایی به همراه کارت الکترونیکی عضویت کانون طرفداری برای دارندگان ارسال می شود.

طرفدارانی که کارت عضویت خود را تمدید کنند جا کارتی ضد کلاهبرداری RFID با طرح یوونتوس دریافت خواهند کرد.

برای طرفدارانی که به تازگی درخواست عضویت و دریافت کارت را ارائه دهند دستبند یوونتوس ارسال خواهد شد.

دریافت کارت عضویت باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس با عضویت در وبسایت باشگاه رسمی طرفداری امکان پذیر است.