جلسه تمرینی در زمین و سالن بدنسازی

خبرنگار: حسین جوادی

امروز برای ماسیمیلیانو آلگری و یارانش روز سختی بود. بعد از جلسه تمرین دیروز، این تیم امروز برای یک جلسه تمرینی دوگانه (جلسه‌ای در زمین و جلسه‌ای در سالن بدنسازی) آماده شد.

به گزارش وب‌سایت باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – جلسه تکنیکی امروز صبح در زمین بازی برگزار شد و مبتنی بر مالکیت توپ (rondos) بود که با درجه سختی بالا همراه با تمرکز بر مالکیت توپ، مدیریت بازی و توسعه بازی انجام شد.

پس از کنفرانس مطبوعاتی ماکس آلگری در ورزشگاه آلیانز، دومین جلسه تمرین این تیم به حرکات قدرتی، در سالن بدنسازی اختصاص داده شد. او پس از کنفرانس مطبوعاتی، از افراد تیم در سالن بدنسازی دیدار کرد.

فردا، یک جلسه تمرینی دوگانه دیگر (جلسه‌ای در زمین و جلسه‌ای در سالن بدنسازی) برای صبح هماهنگ شد.