تمرینات چهارشنبه قبل از دیدار با مونزا

خبرنگار: حسین جوادی

آماده سازی قبل از فصل بیانکونری طبق برنامه ادامه دارد. بازیکنان یوونتوس، تمرینات دوگانه خود را صبح و بعد از ظهر انجام دادند.

به گزارش وب‌سایت باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران – در جلسه صبح، وقتی هوای گرم روی زمین بازی حاکم بود، تیم تمرینات خود را با توپ انجام می داد.

بازیکنات تیم، تمرین حفظ توپ را انجام داده و بر روی بهبود عملکرد با توپ در مناطق پیشرفته زمین تمرکز کردند و در ادامه به تمرینات مالکیت توپ پرداختند.

جلسه بعد از ظهر به فعالیت های در استخر اختصاص داده شد.

صبح فردا، بازیکنان تیم برای یک جلسه دوگانه دیگر به زمین برمی گردد.