بازگشت به کانتیناسا در روز بازی‌های ملی

خبرنگار: سپهر گلمکانی

 در روزهای برگزاری بازی‌های ملی، نخستین جلسه تمرینی تیم یوونتوس با حضور اندکی از بازیکنان در کانیتناسا برگزار شد.

به گزارش وب‌سایت باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ایران  – درهای مرکز تمرینات یوونتوس (JTC)، امروز صبح دوباره روی بازیکنان تیم باز شد تا در نخستین جلسه تمرینی جهت آمادگی برای دیدار با تیم رم، زیر نظر مکس آلگری شرکت کنند.

پیرو کسب پیروزی ارزشمند یووه در دربی دلاموله، امروز عصر، بازیکنان در دسترس و دعوت نشده به اردوی تیم ملی، تحت نظر آلگری روی بهبود کیفیت کنترل و مالکیت توپ در زمین چمن تمرکز کردند.