(آخرین بروزرسانی در 8 تیر 1400)

آیین نامه مقرراتی برای انتقال بلیط های پذیرش به مسابقات فوتبال

با توجه به پیش نویس تفاهم مطرح شده از سوی وزارت کشور، وزارت ورزش، CONI، FIGC، لیگ های حرفه ای، لیگ ملیDilettani ، A.I.A، AIC و A.I.A.C، برای “راه اندازی مدیریت مشارکت و ساده سازی” به تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۶: با توجه به ماده ۱۲ آیین نامه دادگستری ورزش: این “آیین نامه مقرراتی برای انتقال بلیط های پذیرش به مسابقات فوتبال” مورد پذیرش قرار گرفته شده است و منطبق با روشهای مشروحه زیر نظارت می گردد.

ماده ۱ – تعاریف

“نرخ تایید” (از این پس تایید) به حق باشگاه فوتبال یوونتوس (از این پس شرکت ورزشی) برای حذف از استادیوم، برای خودداری از فروش بلیط های پذیرش و یا تعلیق موقتی یا قطعی اعتبار کارت اطلاق می شود.
تایید نه تنها در مورد رفتار پس از خرید بلیط یا گذر فصلی و یا برنامه های وفاداری اجرا می شود، بلکه در مورد رفتار پیش از خرید بلیط ها یا گذر فصلی فوق الذکر نیز اعمال می گردد.

ماده ۲ – نوع رفتار

برای اهداف ارزیابی عطف به ماده ۱، همه رفتارهایی که مستقیما در ارتباط با یک رویداد فوتبال هستند، بدون توجه به زمان و مکان، و درنتیجه خارج از استادیوم ورزشی، از جمله انتقال ها، یا در هر مورد در ارتباط با رویدادهایی غیر از بازی ها.
رویداد فوتبال به همه ابتکارها و لحظات سازماندهی شده از سوی شرکت ورزشی اطلاق می شود و از این رو صرفا به مسابقات رسمی اشاره ندارد.
بدین منظور، تایید نشده به آن دسته از رفتارهایی گفته می شود که مغایر با ارزشهای ورزشی و ادب و نزاکت عمومی هستند، یعنی همه رفتارهایی که عمل به آنها با خود تبعیض نژادی، قومیتی و مذهبی در ارتباط با حامیان تیم ها، نهادها و جامعه مدنی را به همراه دارد و برانگیزنده انواع خشونت ها است.
علاوه بر آن، تایید نشده به همه اقداماتی گفته می شود که هدفشان هتک حرمت، آزار و اذیت و آسیب به افراد، نهادها و مراجع دولتی و خصوصی، شرکت ورزشی، کارکنان و نمایندگانش، نیروهای امنیتی و دست اندرکاران استادیوم در زمان برگزاری مسابقه فوتبال باشد، رفتارهایی که جریمه ها و تنبیهات اداری و اجرایی برای شرکت ورزشی را به دنبال داشته و یا به منافع و وجهه اش آسیب می رساند (از جمله نقض مقررات استفاده از استادیوم، انتشار غیر مجاز تصاویرکه به حقوق رادیو و تلویزیون لطمه می زند و داده های مربوط به شرط بندی، فعالیتهای بلیط فروشی در بازار سیاه و انتقال یا خرید بلیط های پذیرش از طریق کانال های غیر رسمی یا چارچوبهای فروش اینترنتی که پدیده فروش بلیط در بازار ثانویه را ترغیب می کنند، ورود به استادیوم بدون بلیط پذیرش معتبر و یا بلیط پذیرش حاوی نامی که با هویت فرد همخوانی ندارد، وارد شدن غیر مجاز به میدان مسابقه یا تلاش برای ورود به بخشهای ممنوعه، نزدیک شدن به تابلوهای تبلیغانی و بازرگانی که از نظر شرکت ورزشی مجاز نیست.)

ماده ۳ – شرایط

نرخ تایید و اقدامات پیشگیرانه هیچ گونه حق باز پرداخت را به دنبال ندارند. در مواردی که به طور خاص ممنوع نشده باشد و تحت شرایط و مندرجات مقررشده از سوی شرکت ورزشی، انتقال بلیط ها به طرفهای ثالث به شرطی مجاز است که آنها دارای حق استفاده از این بلیط ها باشند.
اقدام پیشگیرانه هیچ گونه مزایای تعهد شده بر اساس برنامه وفاداری را منع نمی کند، مگر آنکه مزایای مربوطه به رویدادی اشاره داشته باشد که اقدام پیشگیرانه در خصوص آن دستور داده شده باشد. در این مورد، مزایا را می توان برای مسابقه ای که قرار است بعد از مسابقه ممنوع شده برگزار شود استفاده نمود، به شرطی که از نظر تقویم ورزشی امکان پذیر باشد، در غیر این صورت مزیت مزبور ازدست می رود. چنانچه در طول زمان تعلیق، رفتار غیرقابل پذیرش حامی تکرار شود، اقدامات پیشگیرانه دیگری را می توان به اجرا گذاشت و به اقدام قبلی افزود.
بدون توجه به مکانی که در آن رفتار غیر قابل پذیرش اتفاق افتاده است، تایید صرفا برای مشارکت در بازیهای برگزار شده در استادیوم استفاده شده از سوی شرکت ورزشی، نتیجتا با حذف انتقال ها، اعمال می گردد.

ماده ۴ – تبلیغات

نسخه فعلی این قانون در وب سایت رسمی باشگاه ورزشی انتشار یافته است و همچنین در سر در ورودی مجتمع ورزشی و مراکز مربوطه شرکت ورزشی نوشته شده است.

ماده ۵- منابع

شرکت ورزشی می تواند رفتارهای خاص را از طریق زیر شناسایی کند:
– گزارشات از ادارات مشاوره وابسته به دایره کارکنان حامی و یا دیگر کارکنان باشگاه، رییس بخش امنیتی از طرف شرکت ورزشی
– تصاویر استادیوم از طریق فیلمهای ویدئویی ضبط شده توسط دوربین های مداربسته
– تصاویر انتشاریافته در شبکه های اجتماعی که از طریق آنها می توان افراد مسوول را شناسایی کرد
– منابع باز، در مورد حقایق مورد تایید عموم

ماده ۶ – پارامترهای ارزیابی

عوامل زیر از جمله پارامترهای ارزیابی هستند:
۱)- کلاهبرداری یا دست داشتن در نقض قوانین مرتبط با اقدامات تعمدی و یا واکنش های عاطفی
۲)- نوع دارایی که مورد حمله قرار گرفته است
۳)- رفتارهای گذشته که زمینه ساز وقوع مجدد گردیده یا منتهی به هشدار ساده شده اند
۴)- رفتارهایی که منتهی به ابراز ندامت و اشتیاق به همکاری برای حذف پیامدهای احتمالی منبعث از اعمال غیرقانونی می گردند، رفتارهایی که به شرکت ورزشی آسیب می زنند، شامل پذیرش مسوولیت و ابراز ندامت و پشیمانی از سوی طرف مربوطه
۵)- نقش فرد بعنوان عامل فتنه یا شرکت کننده اصلی در فتنه
اقدامات مرتکب شده در درون استادیوم که شامل نقض مقررات استفاده می گردند از طریق هر دو مجازات (جریمه و ممنوعیت) مورد تنبیه قرار خواهند گرفت زیرا دارای ماهیتی متفاوت هستند.

ماده ۷ – مدت زمان اقدامات

مدت زمان اقدامات پیشگیرانه متناسب با میزان حساسیت و جدی بودن رویداد است، که مطابق با معیارهای اشاره شده در ماده ۶ برشمرده شده است.
دامنه اقدامات پیشگیرانه می تواند از حداقل یک یا دو روز تا چند روز در فصل متغیر باشد.
در موارد نه چندان حاد، ممکن است شرکت ورزشی تصمیم بگیرد که هیچ گونه اقدام پیشگیرانه را به عمل نیاورد ، بلکه نامه هشدار یا اخطار رسمی جهت رعایت این قانون و همچنین مقررات استفاده از استادیوم را ارسال کند.
از طریق یک ساز وکار ویژه، شرکت ورزشی اقدام به ثبت نام شرکت بلیط فروشی و مشاوره به آن در خصوص مدت زمان تعلیق تایید از طریق ارسال هشداری که منطبق با مقررات رعایت حریم خصوصی ثبت، جمع آوری و پردازش شده است خواهد کرد.

ماده ۸ – دستورالعمل

اعتراض به رفتاری که در چارچوب آن نقض مقررات صورت گرفته است از سوی نماینده شرکت ورزشی در امور امنیتی به فردی که از طریق داده های ثبت شده برای ارایه بلیط پذیرش شناسایی شده است ابلاغ می شود – در صورتیکه این رفتار به دنبال صدور بلیط بوده باشد – یا از طریق اطلاع رسانی مستقیم در چارچوب ثبت های دولتی یا از طریق نیروی پلیس.
آن گونه که اشاره شد، هر فرد طی ۵روز از زمان ابلاغیه فوق الذکر که از طریق پستی با رسید دفتر ثبت شده شرکت ورزشی ارسال شده است، دارای حق ارایه دلایلش برای ارزیابی به منظور اصلاح مفاد یا خروج از آنها و یا درخواست استماع دادگاه را خواهد داشت.
طی ۲۰ روز بعد، شرکت ورزشی فرصت دارد که پیرامون این درخواست تصمیم گیری کند.
سکوت به معنای رد درخواست خواهد بود.

ماده ۹ – افراد صغیر

صدر اقدامات پیشگیرانه در ارتباط با افراد صغیر (زیر سن قانونی) امکان پذیر است،به شرط اینکه در سن ۱۵ سالگی باشند.

ماده ۱۰ – رابطه با سایر دستورالعمل ها

تقاضای تایید با ممنوعیت های فوق الذکر بدون توجه به هر گونه دستورالعمل کیفری یا مدنی است، از این حیث که رفتار مشمول تحقیق و تفحص ممکن است به منافع متعدد و همچنین هر گونه مجازات و تنبیهاتی که باید از سوی مقام دولتی به کار بسته شوند آسیب برساند. (مثلا، DASPO یا ممنوعیت برای دسترسی به رویدادهای ورزشی)
تقاضای اقدامات پیشگیرانه در هیچ موردی به حق شرکت ورزشی برای طرح دعوی در هر دادگاهی علیه فرد مرتکب شونده نقض مقررات خدشه وارد نمی کند.

ماده ۱۱- تغییرات

شرکت ورزشی دارای حق اعمال تغییر در این آیین نامه مقرراتی برای انتقال بلیط های پذیرش به بازیهای فوتبال ، به صورت عاجل ، و همچنین در مورد افرادی که حق دسترسی به دنبال مجازات های امنیت عمومی، مقرراتی و اداری را خریداری کرده اند است (بعنوان مثال، تصمیمات صادر شده از سوی شورای ملی نظارت بر رویداد های ورزشی).