جهت ارتباط مستقیم با کانون هواداران رسمی باشگاه یوونتوس در ایران از طریق فرم ارتباطی در سایت باشگاه یوونتوس اقدام کنید:

فرم ارتباط با ما

در قسمت Name * نام خود را بنویسید (الزامی)، در قسمت Surname * نام خانوادگی (الزامی)، در قسمت Mobile Number شماره همراه خود (الزامی نیست)، در قسمت E-mail * باید ایمیل خود را بنویسید (الزامی) و در قسمت Message * پیام خود را برای ما بنویسید.

باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس