تعهد یوونتوس به آینده ای پایدار

یوونتوس هم از نقش خود در دنیای فوتبال، به عنوان یک باشگاه و هم از مسئولیت ها و تاثیر اقدامات خود بر محیط زیست به عنوان یک شرکت آگاه است. با توجه به ارتباط بین جنبه های شرکتی و زمینی، یوونتوس مسئول کاهش تاثیر آن تا حد ممکن است.

به دنبال تجزیه و تحلیل کل باشگاه و اقدام به بروزرسانی ماتریس ماده، دو اولویتی که باشگاه برای تمرکز اقدامات و سرمایه گذاری های خود در چند سال آینده در این زمینه انتخاب کرده است، مدیریت انرژی و پسماند با هدف کم کردن رد پای کربن آن تا حد ممکن است.

کنوانسیون چهارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی – ورزش برای اقدامات اقلیمی

یوونتوس اولین باشگاه فوتبال ایتالیا و صد و پنجاهمین امضا کننده ی چهارچوب اقدامات آب و هوایی UNFCCC است.

فیفا، یوفا و IOC (کمیته ی بین المللی المپیک) به همراه بسیاری از تیم های برجسته ی ورزشی دیگر در سراسر جهان امضا کننده ی این چهارچوب هستند.

چهارچوب ورزش  برای اقدامات آب و هوایی (UNFCCC)، جامعه ی جهانی را به مبارزه با تغییرات آب و هوایی دعوت می کند و نقشه برداری از یک مسیر مشخص و تعیین استاندارد های تایید گزارش انتشار را مطابق با توافق نامه ی پاریس انجام می دهد.

عنوان

آب و هوا اکنون خنثی است

یوونتوس به اولین باشگاه فوتبال ایتالیا تبدیل شده است که به ابتکار “Climate Neutral Now” پیوست که در سال ۲۰۱۵ توسط سازمان ملل متحد ابداع شد. این پروژه مردم و شرکت ها را تشویق می کند تا داوطلبانه در مورد اندازه گیری ، کاهش و جبران انتشار گازهای گلخانه ای خود اقدام کنند.

اثرات زیست محیطی

رد پای کربن

از فصل ۲۰۱۸/۲۰۱۹، ۱۰۰ درصد برق خریداری شده توسط یوونتوس از منابع تجدید پذیر تأمین شده است. از فصل ۲۰۱۹/۲۰۱۹، یوونتوس گزارش رد پای کربن خود را شروع خواهد کرد. این اقدام باشگاه نشان دهنده ی مدیریت انتشار CO2 آن است.

به عنوان اولین قدم در این مسیر، یوونتوس قصد دارد انتشارت حوزه ۱ و حوزه ۲ خود را از طریق جبران کربن به طور کامل جبران کند.

در فصول پیش رو،یوونتوس قصد گزارش تلاش های خود را تشدید کند، در صورت امکان، داده ها و اطلاعاتی را جامع آوری کند که می تواند تصویر دقیق تری از تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم آن در رابطه با انتشار CO2 فراهم کند.