عضویت JOFC به جهت عضویت رسمی د رباشگاه فوتبال یوونتوس صادر میشود. این کارت در گذشته به نام کارت هواداری صادر میشد و در فصل جدید باشگاه یوونتوس تصمیم گرفته است تا عنوان عضویت JOFC را به این کارت تخصیص دهد.

عضو باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس می تواند از خدمات ذیل استفاده نماید:

 • کارت عضویت باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس
 • تخفیف 10 درصدی در تمام فروشگاه های باشگاه یوونتوس با ارائه کارت عضویت باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس
 • تخفیف 10 درصدی برای بیش از سه بار استفاده در وبسایت https://store.Juventus.com معتبر است.
 • تخفیف 10 درصدی برای خدمات در J-Medical (لطفا فهرست خدمات را در وبسایت jmedical.eu ملاحظه کنید؛ تخفیفها با سایر آفرها ترکیب نخواهد شد)
 • نرخهای خاص برای بازدید از استادیوم آلیانز، موزه باشگاه یوونتوس و تور شهری
 • احتمال خرید کالاهای اختصاصی باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس
 • احتمال خرید کارت عضویت باشگاه یوونتوس (کارت هواداران سابق) از باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس مخصوص خود
 • خدمات خرید بلیط بازی ها از طریق باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس مخصوص خود
 • اعضایی که بلیط های فصلی دارند می توانند صندلی خود را برای یک بازی خاص در بخش بلیط فصلی من از طریق باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس مخصوص خود، مجددا به فرد دیگری بفروشند.
 • اعضایی که بلیط های فصلی دارند، همچنین امکان ثبت چهار خدمت –بجای سه خدمت- را در بخش بلیط فصلی من دارا می باشند.
 • گزینه ارائه درخواست و دعوت شدن برای مسابقاتی خاص

 

اعضا باید کارت عضویت باشگاه یوونتوس (کارت هواداران سابق) داشته باشند تا بتوانند از طریق باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس خود از خدمات خریداری بلیط استفاده کنند. اعضا درک می کنند که:

 • اعضای باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس بصورت خودکار نمیتوانند درخواست رزرو بلیط را به باشگاه ارسال کنند، آن بلیط توسط باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس به ایشان داده می شود.
 • هیچ تغییر نامی برای بلیط های خریداری شده از باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس بعنوان بخشی از این توافقنامه امکانپذیر نیست.

 

کارت عضویت باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس تنها مدرکی است که حقوق فوق الذکر را تصویب می کند. کارت عضویت کاملا شخصی بوده و اشخاص ثالث نمی توانند از آن استفاده کنند، هر عضو باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس تنها مالک کارت عضویت تخصیص یافته به اوست. هر گونه سوءاستفاده و یا استفاده متقلبانه از کارت عضویت منجر به تعلیق فوری یا قطع خدمات خواهد شد.

 

عضویت در باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس برای یک فصل فوتبال معتبر است. هیچ نوع خدمتی در رابطه با پروژه JOFC نباید پس از پایان این پروژه برای عضو باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ارائه گردد، مگر برای اطلاع رسانی به وی در مورد تجدید عضویت از طریق کانال هایی که باشگاه یوونتوس با باشگاه های رسمی طرفداران یوونتوس ارتباط برقرار می کند.

 

حق استفاده از خدمات برای عضو باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس شخصی و غیرقابل انتقال است. بدون لطمه به شروط ماده 3 در مورد مستثنی شدن باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس یک عضو از پروژه باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس ، پیوستن به بیش از یک باشگاه رسمی طرفداران یوونتوس برای یک عضو در طول دوره فصل فوتبال اکیدا ممنوع است. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، خدمات به وی ارائه نخواهد شد.

 

قبل از ارائه درخواست کارت عضویت JOFCI حتما مطالعه کنید:

شرایط و ضوابط کارت عضویت JOFCI

اطلاعاتی در مورد نحوه پردازش داده های شخصی

کانون رسمی طرفداران باشگاه یوونتوس