JOFCI

راهنمای خرید بلیط بازی یوونتوس و کالیاری
کارت هواداری
راهنمای خرید بلیط دیدار یوونتوس و جنوا

چیلیز

باشگاه آرسنال در جمع حامیان سوسیوس
راهنمای خرید بلیط بازی یوونتوس با آتالانتا
کمپین جایزه کیت خانگی INT
کمپین جایزه کیت خانگی INT

دسته بندی اخبار:

JOFCI

راهنمای خرید بلیط بازی یوونتوس و کالیاری
کارت هواداری
راهنمای خرید بلیط دیدار یوونتوس و جنوا
نحوه خرید بلیط دیدار یوونتوس و آتالانتا

چیلیز

باشگاه آرسنال در جمع حامیان سوسیوس
راهنمای خرید بلیط بازی یوونتوس با آتالانتا
کمپین جایزه کیت خانگی INT
کمپین جایزه کیت خانگی INT
کمپین جایزه کیت خانگی INT

زیر ۲۳ سال

عکس های منتخب تیم زیر 23 سال
تیم زیر 23 سال در حال آماده سازی

بانوان

آمار و حقایق| بانوان چلسی - یوونتوس
فهرست بانوان دعوت شده برای بازی چلسی

زیر ۱۹ سال

تساوی تیم زیر 19 یوونتوس در خانه
توقف دختران زیر ۱۹ سال برابر اینتر