تالار افتخارات

پیروزی در DNA یوونتوس قرار دارد.

پرافتخارترین تیم ایتالیا، اولین تیمی که همه جام های اروپا را فتح کرده است: یوونتوس کلمه پیروزی را در DNA خود نوشته است. و از اول نوامبر ۱۸۹۷، روزی که باشگاه تاسیس شد، موفقیت یک هدف نبود بلکه دلیلی برای بودن بود.

تالار افتخارات

       اسکودتو

تالار افتخارات

     جام بین المللی

تالار افتخارات

     جام برندگان اروپا

تالار افتخارات

      لیگ قهرمانان اروپا

تالار افتخارات

     لیگ اروپا

تالار افتخارات

     جام اینترتوتو

تالار افتخارات

     کوپا ایتالیا

تالار افتخارات

     سوپر جام اروپا

تالار افتخارات

     سوپر جام ایتالیا