باشگاه یوونتوس

باشگاه یوونتوس

باشگاه یوونتوس

اتاق کنفرانس

دفتر مطبوعاتی یوونتوس با برنامه ریزی و مدیریت مصاحبه ها و حضورهای عمومی مدیران، اعضای کادر فنی و بازیکنان باشگاه سروکار دارد. فعالیت اصلی در ارتباطات مربوط به تمام زمینه های شرکت، از جمله بازرگانی، مالی و صرفاً بخش های ورزشی متمرکز است. دفتر کنفرانس مطبوعاتی مربوط به رویدادهای اجتماعی، کمپین های تبلیغاتی محصولات رسمی و ارائه رویدادهای ورزشی را ترتیب و برنامه ریزی می کند.

یاشگاه یوونتوس