بازدید از موزه یوونتوس و استادیوم آلیانز

با تور اختصاصی، راهنمای اختصاص داده شده به شما، شما را به کشف استادیوم و موزه آلیانز سوق می دهد. علاوه بر این، شما این فرصت را خواهید داشت که اشیا منحصر به فردی را که بخشی از تاریخ باشگاه را تشکیل داده اند، لمس کنید.

چه کاری می توانید انجام دهید

تور اختصاصی

حضور در استادیوم آلیانز با خانواده

تور اختصاصی

کشف موزه با راهنمای اختصاصی

تور اختصاصی

ستاره خود را در استادیوم پیدا کنید

تور اختصاصی

لمس اشیائی که بخشی از تاریخ هستند

اطلاعات و قیمت ها

بلیط کامل: ۵۰ یورو

تور خصوصی در روزهای آغاز به کار موزه یوونتوس به جز روز مسابقه برگزار می شود.

هر رزرو فردی باید حداقل ۴ شرکت کننده داشته باشد.

روزهای بسته: سه شنبه ها (به جز روز مسابقه)

در تاریخ ۲۵ دسامبر موزه بسته است.

تور اختصاصی