پایداری

چالش روزانه

شش سال پیش باشگاه یوونتوس برای به چالش کشیدن پایداری و صحبت درباره ی آن، خود را در میان اولین باشگاه های فوتبالی که این کار را انجام می دهند قرار داد. در این شش سال رویکرد ما تغییر یافته است، سخن گفتن ما دیگر به عنوان یک باشگاه فوتبال نیست بلکه به عنوان یک شرکت فوتبال توانایی تاثیری فراتر از این زمینه را داریم، یعنی در آن زمینه هایی که روزانه با آن ها رو به رو میشویم و در آن هایی که به طور مشخص میتوانیم شرکت کنیم. هرچند که ارزش های ورزشی، مثبت می باشند.

گزارش های پایداری

در فصل ۲۰۱۳/۲۰۱۴، یوونتوس یکی از اولین باشگاه های فوتبال در ایتالیا، اولین گزارش پایداری خود را به عنوان یک تعهد رسمی برای ایجاد، حفظ و توسعه ی یک گفت و گو با همسخنان اصلی خود ارائه داد. هر فصل، یوونتوس گزارش پایداری خود را منتشر می کند که از طریق آن باشگاه درمورد ابتکارات و عملکردهای خود گزارشتهیه می کند از نظر محیطی و اجتماعی و به حداکثر رساندن شفافیت با سهامداران خود و گزارش اطلاعات اصلی چالش هایی که باشگاه در طی زندگی روزانه ی خود با آن رو در رو می شود.

پایداری

پایداری

تعهد یوونتوس به آینده ای پایدار

یوونتوس هم از نقش خود در دنیای فوتبال، به عنوان یک باشگاه و هم از مسئولیت ها و تأثیر اقداماتش در محیط، به عنوان یک شرکت آگاه است. با توجه به این ارتباط بین جنبه های شرکتی و سرزمینی، یوونتوس مسئول کاهش تأثیر آن تا حد ممکن است.

درختی کاشت شد

هر گلی که بازیکنان یوونتوس به ثمر می رسانند، ۲۰۰ درخت کاشته شده توسط این باشگاه را نشان می دهد که تاثیر مثبتی بر روی سیاره ما دارد.

پایداری