طرحی اجتماعی مختص دختران و پسران

فوتبال در ابتدایی ترین و اصیل ترین شکل، در درجه ی اول یک پدیده ی اجتماعی محسوب می شود. به همین دلیل، اولین حضور خود را در کودکان می یابد. Gioca con me (با من بازی کن) یک برنامه ی آموزشی ست که در سال ۲۰۱۲ توسط باشگاه یوونتوس ساخته شد و هدف این برنامه دسترسی آسان کسانی است که به علت سطح اجتماعی یا ناتوانی مالی به بازی فوتبال دسترسی ندارند.

ایده

این پروژه به منظور ترویج زندگی سالم در میان کودکان می باشد. ایده ی اصلی آن است که ورزش حق هرشخص می باشد و فوتبال یکی از موثرترین ابزار یادگیری قوانین و همچنین خارج شدن از انزوا و معاشرت کردن، احترام، وفاداری ورزشی و بازی منصفانه می باشد.

با من بازی کن

با من بازی کن

ارزش ها

“با من بازی کن ” ثابت کرده است که مسیر مشخصی که توسط باشگاه یوونتوس ایجاد شده، در جهت افزایش آگاهی درباره ی موضوعاتی چون ادغام و اجرای اهداف مشارکت و احترام بوده است. ممانعت از هرگونه تبعیض، “با من بازی کن ” را قادر ساخته تا کاملا متناسب با هر زمینه و نیاز اجتماعی باشد و بنابراین به دختران و پسران زیادی فرصت بازی و تفریح را در محیطی کامال فوتبالی می دهد. عناصر اساسی برای این پروژه زمینه ی امن، یک زمین فوتبال، کیت ورزشی برند یوونتوس، آموزش و از همه مهم تر کادرفنی آموزش دیده توسط خود باشگاه، می باشد.

فرصت

نتایج عالی سبب شده است تا باشگاه حوزه ی پروژه ی خود را گسترش دهد. در واقع، از فصل ۲۰۱۶/۲۰۱۷ ،این فعالیت در آکادمی های یوونتوس در خارج از مرزها، خانواده ها و شرکا را در برابر هرگونه تبعیض درگیر کرده است. باشگاه یوونتوس از فصل ۲۰۱۸/۲۰۱۹” ،با من بازی کن “را از امکانات خود درآورده است. پروژه های آزمایشی، چه ملی و چه بین المللی، با یاری انجمن ها و شرکایی که با کودکان نیازمند دربرخورد هستند، راه اندازی شده است.

با من بازی کن

با من بازی کن

پروژه ای برای همه

به عنوان بخشی از پروژه ی ویژه “با من بازی کن “باشگاه یوونتوس، برای دختران و پسرانی که مشکالت شناختی و تعاملی، اختالالت طیف اوتیسم و مشکالت اجتماعی دارند، راه اندازی شده است تا کودکان که مشکالت دارند بتوانند از طریق بازی و مشارکت با دیگران، مهارت های اجتماعی و سطح زندگی خود را بهبود بخشند.