یک مسیر در تکامل پایایی

تفکر باشگاه یوونتوس این چنین می باشد، به جلو نگاه کن و زندگی کن. شش سال پیش، این تفکر به ما این امکان را داد تا به یکی از اولین باشگاه های فوتبالی تبدیل شویم که از پایایی و مقاوت صحبت کرده است. در طی این سال ها این رویکرد فراتر رفته است و ما نه به عنوان یک باشگاه فوتبال بلکه به عنوان یک شرکت فوتبالی درباره ی آن صحبت میکنیم.امروز دنیا به تکاملی رو به رشد نیاز دارد، که باعث می شود تا ما با مهارتی جدید بازیکن ها را بسازیم: یعنی توانایی تاثیرگذاری در آن ها. نه تنها در این زمینه – جایی که ما تاریخ خود را ساخته ایم – بلکه در زمینه های مختلف پیرامون خود نیز انجام می گیرد و با استفاده از ارزش های ورزشی، به طرزی ملموس به تکامل جامعه و نسل جدید کمک می کند. ما اعتقاد داریم که به عنوان یک شرکت فوتبال، قوی ترین اثرگذاری ما ممکن است در زمینه ی اجتماعی باشد و ما آرزو داریم که چنین تاثیراتی را بر روی اول شخص بگذاریم. بواسطه ی اهداف یوونتوس، ما میخواهیم که همیشه رنگ های سیاه و سفید را در بر داشته باشیم. هدف ما این است که از فوتبال به عنوان ابزاری برای ترویج و انتقال ارزش هایی چون احترام، اشتراک و مشارکت اجتماعی استفاده کنیم. در این حوزه به لطف پروژه هایی مانند، افراد منصف و یوونتوس برای مدارس ویژه، هزاران دانش آموز از مدرسه های شهر تورین و منطقه ی آن، در معرض چنین ارزش هایی قرار گرفته اند. هدف ما ادامه ی این مسیر و درگیر کردن افراد بیشتری می باشد. علاوه بر این، به عنوان ادامه ی سفری که در فصل های گذشته آغاز شده است، ما اهداف توسعه ی پایا را شناسایی کرده ایم، که ممکن است بیشترین تاثیر را بر روی آن ها داشته باشیم. ماموریت ما کمک به، بدست آوردن آنها از طریق اهداف باشگاه یوونتوس می باشد. همچنین تاثیر اجتماعی، قطعا ما محیط زیست را از یاد نخواهیم برد.

پایایی ما

با آغاز فصل ورزشی، انرژی الکتریکی مصرفی یوونتوس ۱۰۰ %تجدید پذیر است. این نتیجه بخشی از ماموریت مسولیت پذیری می باشد که طی سال ها بدست آمده است. که هدف ما این است که حتی در آینده بهبودی بیشتری حاصل شود. این تعهد ما برای سال های آینده می باشد: به عنوان یک باشگاه و یک شرکت با تالش خود برای شناسایی و برآورده ساختن مطالبات سهامداران خود، نه در یک دوره ی کوتاه مدت، بلکه در طوالنی مدت به پیشرفت خود ادامه خواهیم داد.