با هر گلی که به ثمر می رسد، ۲۰۰ درخت کاشته می شود!

گلللللللل! – فریاد شادی که هر گل از بازیکنان یوونتوس را در برمی گیرد، در حالی که که بازیکنان همدیگر را در آغوش گرفته و جشن می گیرند.

اکنون، هر گل یوونتوس به معنای کاشت هر چه بیشتر درخت خواهد بود. هر گل فقط در زمین خاتمه نمی یابد، زیرا باشگاه تعهد جدیدی به محیط زیست ارائه داده است تا جهان را به مکان بهتری تبدیل کند. این امر بیانگر یک تصویب بلند پروازانه برای یک یک پروژه ی به همان اندازه جاه طلبانه و گرانبها که یوونتوس و یک درخت کاشته از مسابقه ی امروز آن را شروع خواهند کرد، زیرا هر گل به ثمر رسیده توسط بازیکنان بیانکونری در واقع نشان دهنده ی ۲۰۰ درخت کاشته شده توسط این باشگاه است که تاثیر مثبتی بر سیاره ی ما دارد.

ما تا به امروز ۱۸۶۰۰ درخت کاشته ایم

درختی کاشت شد

درختی کاشت شد

یوونتوس در کنار کره زمین

تاکنون صدها درخت جدید کاشته شده است، اما هر سهم مهم و اساسی است. هر ماه نتایج به دست آمده را به اشتراک خواهیم گذاشت، امیدواریم که این نتایج بزرگ و قابل توجه باشند زیرا علاوه بر اینکه تعداد قابل توجهی از گل های زده را نشان می دهد، این یک کمک مهم برای کره زمین خواهد بود.

توجه به پایایی

این هدف سهم باشگاه یوونتوس در مبارزه با تغییرات آب و هوایی را در این فصل با پیوستن به توافق نامه های “ورزش برای اقدامات اقلیمی” و “اکنون خنثی آب و هوا” تأیید می کند. همچنین نمایانگر یک گام دیگر در مسیر پایداری است که توسط باشگاه انجام شده است، تا به طور فعال در دستیابی به اهداف برنامه ۲۰۳۰ سازمان ملل برای توسعه پایدار مشارکت کند.

درختی کاشت شد

درختی کاشت شد

درختی کاشت شد

درختی کاشت شد

درختی کاشت شد