باشگاه یوونتوس برای افراد ویژه

طرحی جامع برای مردان جوان با عدم قابلیت که این فراتر از زمین فوتبال خواهد رفت

نقص عضو محدودیت نیست بلکه به سادگی یکی از ویژگی های بعضی انسان ها می باشد. این اصل اساسی باشگاه یوونتوس برای این پروژه ی مخصوص می باشد، در چهارچوب باشگاه این هدف وجود دارد تا از افرادی با ناتوانی شناختی-رابطه ای از طریق ورزش حمایت کند.

ایده

فوتبال نقشی اساسی در ابتکار دارد. مردان جوان در تیم های مختلف یک رقابت واقعی را تجربه می کنند. قطعا بازیکنان فوتبال هم یک ورزشکار می باشند و در هر تیم فوتبال، آن ها باید بجنگند تا با سختکوشی و به کمک یک عملکرد خوب، بتوانند پیراهن تیم را به تن کنند.

یوونتوس ویژه‌ها

یوونتوس ویژه‌ها

اهداف

همچنین این فلسفه به لطف جنبه ی اجتماعی پیش میرود. احساس تعلق خاطر به یوونتوس سبب افزایش خودآگاهی و اعتماد به نفس می شود. بازیکنان جوان از محدودیت ها عبور میکنند و به نوارهای سیاه و سفید بیانکونری مفتخر می شوند. فصل ۲۰۱۷/۲۰۱۸ اولین حضور یوونتوس در زمین برای بازیکنان خاص بود، که این تورنمنتی ۷ جانبه مخصوص مردان جوان با ناتوانی ارتباطی- شناختی بود.

تورنمنت

در این تورنمنت اعضای آن براساس درجه ی ناتوانی خود در سه دسته قرار گرفتند. در فصل ۲۰۱۸/۲۰۱۹ باشگاه یوونتوس تعهد خود را نسبت به هر یک از دسته ها تایید کرد و بیش از ۷۰ پرسنل و بازیکن را در اختیار تیم ها قرار داد. باشگاه یوونتوس دارای یک پروژه ی اجتماعی است که فراتر از ورزش می باشد. در واقع پرسنل و بازیکنان مربوطه، در فعالیت های آموزشی در مدارس و سایر سالن های محلی حضور دارند.

یوونتوس ویژه‌ها

آموزشگاه ویژه یوونتوس

یوونتوس ویژه‌ها

مسیر آموزشی

در سال تحصیلی ۲۰۱۸/۲۰۱۹ ، پروژه ی آموزشی juventus for special @school بیش از ۲۰۰۰ دانش آموز را در تمامی مقاطع – ابتدایی، متوسطه و دبیرستان – را فرا گرفت. اولین لحظه لحظه ای آزمایشی است و تالشی ست برای بازسازی مجدد سالن های ورزشی در مدارس در سه نوع برای افراد ناتوان به روشی ساده و مستقیم. این فعالیت – که توسط باشگاه یوونتوس برای بازیکنان خاص ایجاد و تنظیم شده است – با هدف نشان دادن و ایجاد دانش آموزانی است که احساسات یک ورزشکار ناتوان را که در طی دوران ورزشی خود با آن مواجه می شود، را تجربه کنند.

رضایت نامه

دومین لحظه تمرکز روی مناظره های ایجاد شده توسط یک سری حساب و داستان است که برای ورزشکاران و پرسنل خاص درنظر گرفته شده که توسط باشگاه یوونتوس ایجاد شده است. هدف آن است که تجربه ها به اشتراک گذاشته و عادی سازی شوند. هر جلسه با بازخورد نهایی، نتیجه و بازتاب به پایان می رسید. پس از درس بسیاری از شرکت کنندگان متوجه ی دیدگاه سخت گیرانه ی خود می شوند و اینکه چگونه ممکن است مفاهیم از پیش ساخته شده محدودیتی برای دوستان، همکالسی ها و افراد ناتوان، در هر کجا که هستند، باشد.

یوونتوس ویژه‌ها