کارت باشگاه یوونتوس نوعی کارت وفاداری است که در عین حال در زمره تسهیلات مندرج در حکم مقرراتی شماره 8 به تاریخ 19 بهمن 1385 و تصویب شده در چارچوب قانون شماره 41 به تاریخ 15 فروردین 1386 به شمار می آید. این کارت منطبق با رویه های مطروحه در حکم وزارتی ایتالیا به تاریخ 24 مرداد 1387 صادر شده است.

این کارت یک سند الکترونیکی مناسب برای استفاده منطبق با شرایط و مندرجات مربوط به استفاده های فصلی و یا شرایط فروش بلیط های پذیرش برای تمام مسابقات، همچنین منطبق با مقررات استفاده در استادیوم و دیگر مقررات اجرایی از قبیل موارد مرتبط با پذیرش در رویدادهای ورزشی سازمان دهی شده از سوی باشگاه یوونتوس در استادیوم آلیانز است.

کارت یوونتوس ۵ یورو (+ 3 یورو هزینه ارسال به ایران) قیمت دارد و تا 10 سال اعتبار خواهد داشت.

کارت یوونتوس فقط برای دارندگان کارت عضویت JOFC قابل درخواست است، اعضایی که دارنده کارت یوونتوس نیز هستند (محصولی که در بسته اعضاء JOFC گنجانده نشده است):

➢ تخفیف 10 درصدی در فروشگاه های یوونتوس با نشان دادن کارت یوونتوس به صندوق

➢ تخفیف 10 درصدی در فروشگاه آنلاین یوونتوس (https://store.juventus.com) فقط با انجام خرید به عنوان کاربر ثبت نام شده (ورود به پنل کاربری سایت باشگاه یوونتوس در قسمت MyJuve) و درج شماره کارت یوونتوس.

کارکردهای کارت باشگاه یوونتوس:

کارت باشگاه یوونتوس، که تنها سند موید برای حق شرکت در برنامه “کارت باشگاه یوونتوس” است دارای مزایای زیر برای حامیان است: می توان از آن برای خرید بلیط های پذیرش مسابقات استفاده نمود: این کارت با سیستم های بلیط فروشی که به طور گسترده از سوی صادر کنندگان بلیط به رسمیت شناخته شده اند سازگار است و به دارنده اش امکان می دهد که از روش های فروش سریع و موثرتر، از طریق انتقال مستقیم داده های شخصی ذخیره شده به سیستمهای صدور، آزادسازی و پرداخت بهره مند گردد (اگرچه دارندگان کارت باشگاه یوونتوس نیز می بایست خود را با آنها سازگار سازند و کارت شناسایی معتبر را به فروشنده بلیط نشان دهند). با این حال، این کارت به صورت خودکار به دارندگانش حق خرید بلیط های پذیرش درخواست شده را نمی دهد. این امر در عمل به قابلیت دسترسی به بلیط های فوق الذکر بستگی دارد.

دارنده این کارت از محدودیتهای مختلف که به دلایل نظم عمومی برای مسابقات برگزار شده در ایتالیا اعمال می گردند معاف است، چه در بازیهای خانگی و چه بازیهای خارج از خانه، دارنده کارت می تواند سریعا اقدام به خرید بلیط های بخش “میهمان” برای مسابقات ملی و یا پر ریسک نماید. این حقوق ارتقا یافته برای دسترسی از سوی مقامات و نهادهای مسوول نظم و امنیت عمومی قابل تامین هستند.

بدین ترتیب دسترسی به استادیوم تسهیل می شود زیرا می توان از این کارت برای بررسی دقیق نام روی بلیط و تطبیق آن با هویت دارنده کارت استفاده کرد (دارندگان کارت باشگاه یوونتوس می بایست با خودشان کارت را به همراه داشته و در صورت درخواست پلیس یا مسوولین برگزاری مسابقه آن را نشان دهند.)

این کارت سند الکترونیکی مناسب برای استفاده به صورت یک ابزار رسانه دیجیتال است که برای ذخیره سازی عبور و مرور و بلیط ها برای استادیوم قابل استفاده بوده و به دارنده اش امکان می دهد که از طریق گیت های (درهای ورودی) اتومات (خودکار) عبور کنند. با این وجود، این امر به معنای معافیت از بررسی های امنیتی و عدم ارایه کارت شناسایی معتبر نیست. این کارت به خودی خود دلیل اثبات خرید بلیط نیست، حتی در صورتیکه بدین منظور فعال شده باشد، مگر آنکه خواننده کارت (دستگاه کارت خوان) (یا در صورت نبود ابزارهای تکنولوژیکی، اسناد و مدارک کاغذی مرتبط) را بتوان برای تایید این موضوع به کار برد.

کارت باشگاه یوونتوس دسترسی برای خدمات، مزایا و فوایدی، که هر از گاهی شرکت می تواند تصمیم بگیرد که برای دارندگان کارت باشگاه یوونتوس ذخیره کند، را فراهم می آورد (از قبیل شناخته شدن بعنوان ذخیره یکی از مشترکین در استادیوم آلیانز: برای اعضا رسمی باشگاه یوونتوس، دسترسی به خدمات بلیط فروشی در بازیهای خانه و خارج خانه از طریق باشگاه های رسمی طرفدارن یوونتوس: برای دسترسی اعضا به بلیط فروشی ذخیره سازی شده برای بازیهای دور از خانه)

 

قبل از ارائه درخواست کارت باشگاه یوونتوس حتما مطالعه کنید:

فرآیند گردآوری داده ها

شرایط و مندرجات برای استفاده از کارت یوونتوس