کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس در ایران

کارت هواداری

کارت باشگاه یوونتوس نوعی کارت وفاداری است که در عین حال در زمره تسهیلات مندرج در حکم مقرراتی شماره ۸ به تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۸۵ و تصویب شده در چارچوب قانون شماره ۴۱ به تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۸۶ به شمار می آید. این کارت منطبق با رویه های مطروحه در حکم وزارتی ایتالیا به تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۸۷ صادر شده است.

این کارت یک سند الکترونیکی مناسب برای استفاده منطبق با شرایط و مندرجات مربوط به استفاده های فصلی و یا شرایط فروش بلیط های پذیرش برای تمام مسابقات، همچنین منطبق با مقررات استفاده در استادیوم و دیگر مقررات اجرایی از قبیل موارد مرتبط با پذیرش در رویدادهای ورزشی سازمان دهی شده از سوی باشگاه یوونتوس در استادیوم آلیانز است.

کارت هواداری باشگاه یوونتوس، که تنها سند موید برای حق شرکت در برنامه “کارت هواداری باشگاه یوونتوس” است دارای مزایای زیر برای حامیان است: می توان از آن برای خرید بلیط های پذیرش مسابقات استفاده نمود: این کارت با سیستم های بلیط فروشی که به طور گسترده از سوی صادر کنندگان بلیط به رسمیت شناخته شده اند سازگار است و به دارنده اش امکان می دهد که از روش های فروش سریع و موثرتر، از طریق انتقال مستقیم داده های شخصی ذخیره شده به سیستمهای صدور، آزادسازی و پرداخت بهره مند گردد (اگرچه دارندگان کارت هواداری باشگاه یوونتوس نیز می بایست خود را با آنها سازگار سازند و کارت شناسایی معتبر را به فروشنده بلیط نشان دهند). با این حال، این کارت به صورت خودکار به دارندگانش حق خرید بلیط های پذیرش درخواست شده را نمی دهد. این امر در عمل به قابلیت دسترسی به بلیط های فوق الذکر بستگی دارد.

مدت اعتبار کارت هواداری باشگاه یوونتوس ۱۰ سال از تاریخ صدور است و تاریخ انقضا بر روی کارت قید شده است. کارت پس از صدور و تحویل فورا فعال و عملیاتی خواهد شد و تا زمان انقضا فعال خواهد بود، مگر آنکه به دلایل مطروحه در مواد ۳ و ۵ لغو یا باطل شده باشد.

دارنده این کارت می تواند از خدمات ذیل استفاده نماید:
• کارت عضویت کانون هواداران رسمی باشگاه یوونتوس
• تخفیف ۱۰ درصدی در تمام فروشگاه های باشگاه یوونتوس با ارائه کارت عضویت کانون هواداران رسمی باشگاه یوونتوس
• تخفیف ۱۰ درصدی برای بیش از سه بار استفاده تا تاریخ ۹ تیر ۱۳۹۹ در وبسایت https://store.Juventus.com معتبر است.
• تخفیف ۱۰ درصدی برای خدمات در J-Medical (لطفا فهرست خدمات را در وبسایت www.jmedical.eu ملاحظه کنید؛ تخفیفها با سایر آفرها ترکیب نخواهد شد)
• نرخهای خاص برای بازدید از استادیوم آلیانز، موزه باشگاه یوونتوس و تور شهری
• احتمال خرید کالاهای اختصاصی کانون هواداران رسمی باشگاه یوونتوس
• احتمال خرید کارت عضویت باشگاه یوونتوس (کارت هواداران سابق) از کانون هواداران رسمی باشگاه یوونتوس مخصوص خود
• خدمات خرید بلیط بازی ها از طریق کانون هواداران رسمی باشگاه یوونتوس مخصوص خود
• اعضایی که بلیط های فصلی دارند می توانند صندلی خود را برای یک بازی خاص در بخش بلیط فصلی من از طریق کانون هواداران رسمی باشگاه یوونتوس مخصوص خود، مجددا به فرد دیگری بفروشند.
• اعضایی که بلیط های فصلی دارند، همچنین امکان ثبت چهار خدمت –بجای سه خدمت- را در بخش بلیط فصلی من دارا می باشند.
• گزینه ارائه درخواست و دعوت شدن برای مسابقاتی خاص